Verjaringstermijnen gaan teniet bij ruilverkaveling

Printvriendelijke versie

Hoeveel huiseigenaren hebben niet een aan hun perceel grenzend stuk grond van de gemeente – en soms van een particulier eigenaar – in gebruik. Twee partijen blij, de huiseigenaar met de extra grond, de gemeente of de particuliere eigenaar verlost van onderhoud. Aandachtspunt daarbij is telkens weer de verjaringstermijn op basis waarvan de gebruiker de grond als eigendom mag zien. Dat is meestal twintig jaar, in jargon heet dat ‘bevrijdende verjaring’.

Soms is hantering van die termijn wat ingewikkelder dan het optellen van jaren tot twintig. Dat is bijvoorbeeld het geval als de grond eerder van een particulier was en later via ruilverkaveling eigendom is geworden van de gemeente. Met die verkrijging via ruilverkaveling gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen, vanaf nul welteverstaan. De gebruiker kan helaas geen aanspraak maken op eerdere rechten, zelfs niet als de teller al op negentien zou staan. Alvorens een beroep te kunnen doen op bevrijdende verjaring moeten gebruikers in dat geval weer opnieuw met tellen beginnen.

Wilt u meer weten over mogelijke te verkrijgen eigendom van een in gebruik zijnde stuk grond van iemand anders? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 7/8/18 2018/0186 ECLI:NL:RBMNE:2018:3319.