VvE's en sportorganisatie onder loep bij fiscus

Printvriendelijke versie

2019 is voor de Belastingdienst het jaar van strenger toezicht op Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en stichtingen en verenigingen in de sportbranche. De fiscus wil hiermee onbeschreven stichtingen en verenigingen controleren op hun belastingplicht. Deze zogenaamde stivers gaan er vaak van uit dat zij niet belastingplichtig zijn omdat in hun oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Echter, dat geldt niet als zij zich bezig houden met economische activiteiten.

Het komt nogal eens voor dat deze instellingen toch activiteiten ondernemen, waaruit een belastingplicht voor loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting voortvloeien. Het gaat dan bijvoorbeeld om fondswerving. De fiscus wil met de extra controle oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te lijf gaan. Als er belastingplicht wordt geconstateerd, hoeft dat nog niet te leiden tot belastingheffing. Er kan namelijk sprake zijn van vrijstellingen, zoals de vrijwilligersregeling waarin is geregeld een vrijwilliger (in 2019) onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar mag ontvangen. De vrijwilligersregeling is echter niet van toepassing als stichting of vereniging vennootschapsbelasting moet betalen, maar voor sportorganisaties en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) geldt deze regel weer niet.

De sportvrijstelling voor fondsenwerving door sportorganisatie kent een beperking om concurrentieverstoring te voorkomen. De beperking heeft betrekking op leveringen tot € 68.067 en diensten tot € 50.000.

Wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden en risico’s bij uw organisatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 10/4/19.