Wel een vader, geen belasting?

Printvriendelijke versie

Kinderen kunnen in Nederland vast laten stellen of iemand hun biologische vader is. Dat kan door een zogenaamde ‘gerechtelijke vaststelling vaderschap’ in gevallen waarin de verwekker al is overleden of weigert een kind te erkennen.

Als het vaderschap door de rechter wordt vastgesteld, wordt het kind – afhankelijk van het testament – soms ook erfgenaam in de nalatenschap van de overleden vader. De erfdelen van de andere kinderen zullen daardoor kleiner worden.

Recent speelde er een dergelijk geval. De andere kinderen van de overledene hoorden tot hun schrik dat er nog een extra kind bleek te zijn, en dat er een succesvolle actie vaststelling vaderschap had plaatsgevonden. Zij vorderden bij de inspecteur van de Belastingdienst dat hun aanslag erfbelasting zou worden verminderd. Het kind die het vaderschap had laten vaststellen was het daar niet mee eens, omdat er inmiddels vijf jaar was verstreken sinds het overlijden van de vader.

De rechter was het niet met het kind eens en legde hem alsnog een navorderingsaanslag voor de erfbelasting op.

Wilt u meer weten over een testament bij erfrechtelijke aanspraken door niet erkende kinderen, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Bron: Rb. Noord-Holland 14 november 2019, nr. HAA 17/2675, ECLI:NL:RBNHO:2019:9371, hoger beroep.