Tijdelijke verhuur woning, geen huurbescherming

Printvriendelijke versie

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren, maar vreest u dat u de huurder er niet meer uit krijgt? Geniet de huurder in alle gevallen huurbescherming?

Huurders van woningen genieten in Nederland huurbescherming. De huurovereenkomst kan daardoor in principe niet eenzijdig door de verhuurder worden opgezegd, behoudens in geval van bijvoorbeeld wanbetaling, overlast of het niet nakomen van de overige in de huurovereenkomst overeengekomen verplichtingen van huurder. Het is begrijpelijk, dat veel huiseigenaren niet staan te trappelen hun woning te verhuren aan derden.

Tijdelijke verhuur
Mocht u echter toch besluiten uw woning tijdelijk te verhuren, dan dient het huurcontract ten minste de bepaling te bevatten, dat hier sprake is van een huurovereenkomst van tijdelijke aard of korte duur. Daarbij kan nog expliciet de reden van deze tijdelijke verhuur worden aangegeven, bijvoorbeeld, dat de huurder op zoek is naar tijdelijke woonruimte, bijvoorbeeld omdat de huurder zijn woning inmiddels heeft verkocht, maar de nieuw te bouwen (vervangende) woning nog niet gereed is. Verhuurder is met inachtneming daarvan bereid deze tijdelijke woonruimte te verschaffen tot het moment dat de vervangende woonruimte gereed. In dergelijke gevallen kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen, mits ook een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt gehouden.

Leegstandwet
Heeft u uw woning te koop staan en wilt u deze tijdelijk verhuren, dan geniet de huurder eveneens geen huurbescherming, mits deze huurovereenkomst is gesloten op basis van de Leegstandswet. Hiervoor is wel een vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

Wilt u meer weer weten over tijdelijke verhuur van woningen en wilt u daarbij geen risico’s lopen, bel of mail ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!