Flexibilisering BV-recht in zicht met invoeringswet

Printvriendelijke versie

Het wetsvoorstel over vereenvoudiging van het BV-recht kan, nu de Tweede Kamer de Invoeringswet heeft aangenomen, door de Eerste Kamer worden behandeld. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen op weg naar een spoedige verbetering voor ondernemers.

Op de valreep sleepte de Tweede Kamer er nog enkele aanpassingen door. Een daarvan maakt besluitvorming van aandeelhouders buiten vergadering mogelijk zonder dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. De eerder voorgestelde eis van ondertekening van zo’n besluit door alle vergadergerechtigden vervalt. Uit het vastgestelde besluit moet blijken op welke wijze elke aandeelhouder heeft gestemd.
Een andere belangrijke aanpassing gaat over het besluit tot winstuitkering. Als de algemene vergadering daartoe besluit moet het bestuur daaraan goedkeuring verlenen. Het bestuur mag alleen goedkeuring weigeren als het weet of zou kunnen voorzien dat de vennootschap na uitkering schuldeisers niet meer kan betalen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd er van uitgegaan dat de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend is voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves. Dit uitgangspunt is nu verlaten om een tussentijdse winstuitkering in het lopende boekjaar mogelijk te maken.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u dieper inzicht in de regels over rechtsgeldige besluitvorming in de BV.

Bron: Notamail 240/2011