Einde samenwonen niet direct einde verplichtingen

Printvriendelijke versie

Het is geen uitzondering dat partners samenwonen in het huis dat eigendom is van één van hen. Meestal wordt dan in het samenlevingscontract bepaald dat partners naar rato van hun inkomen bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Tot die kosten worden dan ook gerekend de hypotheekrente. Partijen kunnen na beëindiging van de samenwoning voor onaangename verrassingen komen te staan.

Bent u als bijdragende partij die de woning verlaten heeft dan nog steeds bijdrageplichtig? Wanneer eindigt die plicht? Zodra u de woning verlaat of zodra het samenlevingscontract formeel is geëindigd? In de jurisprudentie wordt uitgegaan van het moment waarop het samenlevingsovereenkomst schriftelijk is opgezegd. Bijvoorbeeld door de brief aangetekend te verzenden of een ontvangstbevestiging op een niet aangetekende opzegginsbrief te ontvangen.
Met andere woorden, u moet in deze situatie gedurende de periode tussen het verlaten van de woning en de formele opzegging van het samenlevingscontract gewoon blijven bijdragen in de kosten van huishouding, in elk geval de rentekosten.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in uw rechten en plichten bij beëindiging van het samenwonen.

Bron: Notamail 135/2011