Echtscheidingsnotaris één loket tot aan verzoek aan rechter

Printvriendelijke versie

Aan het eind van het echtscheidingstraject moet een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank worden ingediend. Voor deze formaliteit schakelt de echtscheidingsnotaris een advocaat in. De notaris voorkomt, met afgewogen voorstellen over de verdeling van onroerend goed en inboedel, van omgang met de kinderen en over een regeling voor alimentatie, onenigheid tussen beide partners. Deze succesvolle werkwijze blijkt de afgelopen jaren ook nog eens de goedkoopste oplossing geweest te zijn.

Geen heftige strijd met ieder een advocaat die maar voor één belang opkomt: dat van zijn of haar cliënt. Terecht, dat is de rol van de advocaat. Maar wilt u wel strijd? Of heeft u liever een regeling waarbij u beiden en ook uw kinderen juist geen hevige discussies en juridische procedures hoeven te ondergaan? Een regeling die recht doet aan u beider wensen, recht doet aan uw kinderen. De echtscheidingsnotaris heeft inmiddels een langdurige ervaring opgebouwd met echtscheidingsbehandelingen op beider verzoek.
Het kabinetsvoorstel om het mogelijk te maken dat naast de advocaat ook de notaris het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank te laten indienen, is speelbal van de politiek geworden. In de Eerste Kamer is het voorstel vorige week gesneuveld. Jammer, maar op het belangrijkste onderdeel van het werk – het treffen van goede en geaccepteerde regelingen – verandert er niets. Met de echtscheidingsnotaris maakt u nog steeds goede kans niet in heftige ruzies en procedures terecht te komen.

Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij een echtscheiding en hoe wij u voor u alle onderdelen kunnen regelen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.