Stiefkinderen, wel of geen erfgenaam?

Printvriendelijke versie

Heeft u kinderen uit een eerder huwelijk en uw echtgenoot ook? Dan speelt vaak de vraag wat die kinderen erven bij het overlijden van u of uw tweede echtgenoot.

Als u geen testament heeft, geldt voor u en uw echtgenoot de wettelijke verdeling. Dat wil zeggen dat de langstlevende het hele vermogen mag houden en blijven gebruiken, zelfs opmaken! De eigen kinderen van de echtgenoot die het eerst overlijdt, moeten op hun erfdeel wachten tot de stiefouder ook overlijdt. Op dat moment krijgen de kinderen van de eerstoverleden echtgenoot – als er nog wat over is – als eerste hun deel, eventueel zelfs met rente. Daarna zijn pas de eigen kinderen van de stiefouder aan de beurt. Soms is er dan nog maar weinig of niets over voor de kinderen van de echtgenoot die het laatst overlijdt!

Wilt u uw echtgenoot goed verzorgd achterlaten en beschermen tegen aanspraken van kinderen? Wilt u dat uw eigen kinderen er niet bekaaid afkomen of heeft u juist een hele goede relatie met uw stiefkinderen en wilt u hen gelijk behandelen? In een testament kunt u dat regelen. U kunt bijvoorbeeld laten vastleggen dat kinderen bij het laatste overlijden een gelijke positie hebben. Daarnaast kan in een codicil opgenomen worden dat een bijzonder voorwerp, zoals bijvoorbeeld het gouden horloge van opa, in de eigen familie blijft.

Situaties van echtparen die kinderen hebben uit eerdere huwelijken vragen om een goed testament. Wilt u de mogelijkheden voor uw gezin eens op een rijtje zetten? Bel gerust voor een deskundig advies.