Bij inbreng woning in onderneming is vrije verkoopwaarde toegestaan

Printvriendelijke versie

Uw woning tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in uw onderneming en na verloop van tijd uw bedrijf verplaatsen en de woning in bewoonde staat naar privé overbrengen. Het boekverlies brengt u ten laste van de winst. Een lucratieve actie. Vinden de belastinginspecteur en de rechter dat ook?

De inspecteur zal vanuit het staatskasbelang aanvoeren dat het pand destijds ten onrechte voor de waarde in vrije staat is ingebracht in de onderneming. Vanuit uw belang speelt dat het niet mag uitmaken of u een pand in vrij opleverbare staat koopt (op basis van vrije verkoopwaarde) en er daarna in gaat wonen, dan wel dat u een al door uzelf bewoond pand tot uw ondernemingsvermogen rekent.
De rechter biedt geen ruimte voor een correctie van de inbrengwaarde vanwege de bewoonde staat. Die wordt al gecorrigeerd doordat u elk jaar voor het privégebruik van de woning uw winst moet verhogen met bijtelling (verhoogd eigenwoningforfait). Er is geen ruimte meer voor correctie van de inbrengwaarde.

U mag het woongedeelte verhuren of er zelf in wonen. De opbrengst daarvan valt onder de winst uit onderneming. Bij verhuur is dat de huuropbrengst, als u er zelf in gaat of blijft wonen moet u een winstcorrectie toepassen. Dit alles is voor de rechter voldoende reden om bij de inbreng van het pand geen waardedruk in aanmerking te nemen.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in aandachtspunten bij inbreng in uw onderneming.

Bron: NTFR 2011/2542