Huwelijkse voorwaarden online opvraagbaar

Printvriendelijke versie

Sinds eind december 2011 kan via de ‘Verwijsindex Huwelijksgoederenregister’ worden uitgezocht waar huwelijkse voorwaarden zijn opgeslagen. Dit is een eerste stap in de richting van een centraal register. De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Met de Verwijsindex wordt de vindplaats zichtbaar van de inschrijvingen van huwelijkse voorwaarden die volgens het “Besluit Huwelijksgoederenregister” in het openbare Huwelijksgoederenregister moeten worden geregistreerd.
Het Huwelijksgoederenregister wordt nu nog decentraal bijgehouden door de 19 rechtbanken. De Verwijsindex geeft aan bij welke rechtbank u informatie kunt opvragen of de achterliggende stukken kunt raadplegen. U kunt daarin ook vinden of en wanneer er een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij een rechtbank.

Met de wetswijziging per 1 januari 2012 is het tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap van goederen veranderd. Dat is nu de datum dat een verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank. Voorheen was dit de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand.

Wilt u hier meer over weten? Bel ons! Wij geven u inzicht in aandachtspunten bij het opstellen en naleven van huwelijkse voorwaarden.

Bron: NTFR 2011/2542