Curatele en testament maken

Printvriendelijke versie

De meeste mensen gaan er van uit dat een persoon die onder curatele gesteld is wegens een geestelijke stoornis geen testament kan maken. Toch is het zo dat zo iemand – onder omstandigheden – wel een testament kan maken! De Kantonrechter besloot onlangs nog dat een onder curatele gestelde dame een testament mocht maken om haar spaargeld een bestemming te geven.

Uitgangspunt in Nederland is, dat men handelingsbekwaam moet zijn om een testament te maken. Toch is die regel voor het maken van een testament wat versoepeld. Voor minderjarigen die minimaal zestien jaar oud zijn is een uitzondering gemaakt. Zij kunnen zelf naar de notaris gaan. Ook personen die onder curatele gesteld zijn wegens een geestelijke stoornis kunnen een testament maken. Deze laatste groep heeft daar wel de toestemming van de kantonrechter voor nodig. Een verzoekschrift aan de rechter waarin gevraagd wordt om toch een testament te mogen maken kan door de notaris worden opgesteld en ingediend. De notaris onderhoudt ook de contacten met de kantonrechter.

De kantonrechter zal moeten beoordelen of de onder curatele gestelde persoon, die een testament wil maken, de gevolgen daarvan voldoende overziet. De kantonrechter zal de persoon zelf beoordelen, maar ook de concrete inhoud van het testament zoals de notaris dat in concept heeft opgesteld en bij het verzoekschrift heeft meegestuurd. De kantonrechter kan daarnaast nog deskundigen raadplegen om zich een goed oordeel te vormen.

Als de kantonrechter positief beslist kan hij ook nog voorwaarden verbinden aan zijn besluit. Bijvoorbeeld dat het testament binnen een bepaalde periode getekend moet zijn of dat er getuigen aanwezig moeten zijn bij het tekenen van de akte bij de notaris.

Uit het voorgaande blijkt wel dat bij het maken van een dergelijk testament veel extra expertise komt kijken. Wij hebben die expertise in huis. Maak gerust eens een afspraak!

Bron: Kantonrechter Haarlem, LJN BR1331