Kind in de schulden en vrijgesteld schenken

Printvriendelijke versie

Veel ouders doen hun best om zoveel mogelijk vermogen aan hun kinderen te geven zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. De meest bekende vormen zoals de jaarlijkse schenking, de eenmalig verhoogde schenking, de ophoging voor eigenwoning-doeleinden of studie en de papieren schenking zijn wel bekend. Maar minder bekend is de mogelijkheid om een kind belastingvrij te schenken als het kind in financiële moeilijkheden verkeert.

Als het kind schulden heeft en niet aan de betalingstermijnen kan voldoen, dan kan het kind in financieel opzicht door ouders geholpen worden met een schenking waarbij de fiscus ‘meehelpt’. De schenking kan namelijk onder een speciaal gecreëerde vrijstelling vallen. Voorwaarde is wel dat het kind de schulden, gezien zijn totale vermogenspositie, niet zelf kan betalen. Verder is van belang dat de schuldeiser de schuld ook daadwerkelijk opeist.

Ouders die een kind uit de brand helpen en hier een fors bedrag aan besteden, willen vaak dat dit niet ten koste gaat van hun andere kinderen; hiervoor kunt u een regeling treffen. U kunt op papier zetten dat de schenking aan dit ene kind alvast een voorschot is op zijn erfenis. Zo voorkomt u onduidelijkheid tussen de kinderen.

Heeft u behoefte aan een deskundig advies? Bel gerust voor een afspraak.

Bron: Notamail 2012/7