Vruchtgebruiktestament en inkomstenbelasting

Printvriendelijke versie

Per 1 januari 2012 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet op de Inkomstenbelasting. Een van de wijzigingen heeft directe gevolgen voor mensen die ooit een vruchtgebruiktestament hebben gemaakt.

Bij een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende ouder vaak het genot van het vermogen terwijl de kinderen moeten wachten tot het vruchtgebruikrecht van hun langstlevende ouder vervalt, meestal door diens overlijden. De kinderen zijn in de tussentijd zogenaamde ‘bloot eigenaren’ omdat zij nog niet van hun eigendom kunnen genieten.

De langstlevende was met dit testament goed verzorgd en werd beschermd tegen aanspraken van kinderen maar er kleefde altijd wel een nadeel aan. De kinderen kregen de erfenis namelijk nog niet in handen maar moesten over hun aandeel al wel jaarlijks inkomstenbelasting betalen! Per 1 januari 2012 is dit gewijzigd en wordt het vermogen geheel bij de ouder in de inkomstenbelasting in aanmerking genomen. Deze regeling, defiscalisering genaamd, die al gold voor andere vormen van langstlevende testamenten, is daarmee nu ook voor vruchtgebruiktestamenten van kracht. Let op: het vruchtgebruik moet na overlijden wel binnen 2 jaar vastgelegd zijn in een notariële akte!

In sommige situaties kan de wetswijziging juist minder gunstig uitvallen. Bijvoorbeeld als u in het verleden bij de afwikkeling van het testament van uw overleden echtgenoot een keuzelegaat tegen inbreng van de waarde heeft uitgeoefend. Voor deze gevallen is het niet meer mogelijk om de aan de kinderen betaalde rente af te trekken in box 1.

Wilt u zeker weten of u aan alle voorwaarden voldoet om fiscaal het meest voordeel te behalen? Bel gerust voor een afspraak en laat het ons eens voorrekenen!

Bron: Staatsblad 2011, nr. 639