Groter risico zonder verklaring van erfrecht!

Printvriendelijke versie

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er mee ingestemd dat de verklaring van erfrecht voortaan niet meer in alle gevallen nodig is.

Tot voor kort moest iedere langstlevende een verklaring van erfrecht overleggen bij de bank om over de rekening van de langstlevende te kunnen beschikken. De banken vinden nu dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als er sprake is van een gehuwd echtpaar, geregistreerd partnerschap hieronder begrepen, zonder testament. Het saldo op de rekening mag niet hoger zijn dan € 100.000. Dit lijkt een kostenbesparende operatie die tevens tijdswinst en vermindering van de regeldruk oplevert. Maar schijn kan bedriegen. Er zijn voor de langstlevende ook risico’s aan verbonden!

Als de langstlevende, in de nieuwe situatie, zonder de verklaring van erfrecht geld opneemt van de bankrekening van de overledene, dan wordt dat als een daad van aanvaarding van de erfenis opgevat. Blijkt de nalatenschap achteraf toch negatief uit te vallen dan moet de langstlevende de schulden uit eigen portemonnee betalen. Was de langstlevende van te voren bij de notaris geweest, dan had die haar voor het maken van de verklaring van erfrecht eerst laten kiezen uit diverse vormen van aanvaarden van een erfenis. Een van die vormen is de beneficiaire aanvaarding, waarbij een erfgenaam niet verder aansprakelijk is voor schulden dan er baten in de nalatenschap aanwezig zijn.

Door de huidige stand van de economie komt het helaas steeds vaker voor dat erfgenamen een schuld overhouden. Bijvoorbeeld als het huis minder opbrengt dan de hypotheekschuld en de levensverzekering niet was afgesloten om de gehele hypotheekschuld bij overlijden af te lossen. Om verrassingen te voorkomen is het verstandig om bij overlijden toch eerst advies in te winnen over het aanvaarden van de erfenis.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nieuwsbericht 15 december 2011.