Op weg naar een centraal aandeelhoudersregister

Printvriendelijke versie

Fraude met BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s kan worden tegengegaan met een centraal en openbaar aandeelhoudersregister. De invoering van een dergelijk register werd vorig jaar door enkele Kamerleden bepleit. De minister ziet er wel wat in en laat een “brede impactanalyse” uitvoeren.

De overheid beschikt wel over gegevens van aandeelhouders, maar vanwege het ontbreken van een digitale registratie zijn deze niet toegankelijk. En dat terwijl de Wet controle op rechtspersonen een uitgebreide regeling kent over registratie van rechtspersonen met het oog op het tegengaan van misbruik.
Het aandeelhoudersregister is vooral van belang bij overdracht van aandelen. Erkenning door de vennootschap kan plaatsvinden door inschrijving in het aandeelhoudersregister. Onderzoek uit 2010 wijst uit dat het aandeelhoudersregister niet erg betrouwbaar is en bovendien nogal eens zoekraakt. Het zou mooi zijn als in de toekomst aandeelhoudersrechten pas kunnen worden uitgeoefend door inschrijving in het aandeelhoudersregister door de notaris of de vennootschap.
Behalve de invoering van een centraal aandeelhoudersregister is ook verbetering van de betrouwbaarheid van het register wenselijk.

Wilt u meer weten over de beste manier om uw aandeelhoudersregister bij te houden? Bel ons! Wij helpen u bij het actualiseren en het actueel houden er van.

Bron: Notariële Documentatie 2012/2