BTW en woon-werkpand

Printvriendelijke versie

Indien u als ondernemer een pand aanschaft waarbij btw in rekening wordt gebracht en u het pand zowel gebruikt om in te wonen als om in te werken, krijgt u te maken met het vraagstuk hoeveel van die btw als voorbelasting in aftrek mag worden gebracht.

Met ingang van 1 januari 2011 is de regeling voor de aftrek van btw die betrekking heeft op de aanschaf van een onroerende zaak die zowel zakelijk als privé wordt gebruikt ingrijpend gewijzigd. Tot 1 januari 2011 was het mogelijk om bij de aanschaf van het pand de volledige btw in aftrek te brengen, waarbij vervolgens jaarlijks een correctie werd aangebracht voor het privégebruik. Met ingang van 2011 is de bij aanschaf betaalde btw alleen aftrekbaar voor zover het pand wordt gebruikt voor (btw belaste) ondernemingsactiviteiten. Voor zover het pand dus voor privédoeleinden wordt gebruikt is er geen aftrek van btw meer mogelijk. Daar staat vanzelfsprekend tegenover dat in de nieuwe regeling geen btw-correctie meer plaatsvindt wegens het privégebruik.

De fiscus blijft vervolgens het gebruik van het pand nog 10 jaar volgen. Als in de loop van deze 10 jaar een wijziging optreedt in de verhouding tussen privégebruik en zakelijk gebruik dan ontstaat alsnog een evenredig recht op aftrek van btw dan wel een evenredige verplichting tot betaling van btw.

Laat u deskundig adviseren als u overweegt een woon-werkpand aan te schaffen of recent heeft aangeschaft. De financiële belangen zijn vaak aanzienlijk en de regelgeving is behoorlijk complex. De notaris is bij uitstek de deskundige op dit terrein. Bel of mail, wij zijn u graag van dienst.