Belang kinderen voorop bij beëindiging gezamenlijk gezag

Printvriendelijke versie

Wanneer een van de ouders van een of meer kinderen bij de rechter beëindiging van het gezamenlijk gezag aanvraagt, zal voor de rechter het belang van de kinderen uitgangspunt zijn. De laatste decennia is het aantal internationale huwelijken gestegen en het aantal scheidingen is bij deze categorie vergelijkbaar met de algemene scheidingscijfers. Wat nu als de gezagsregeling ten overstaan van de Duitse rechter is overeengekomen en de Nederlandse – en in Nederland woonachtige – vader volledig en de Duitse moeder beperkt gezag heeft en de vader eenhoofdig gezag aanvraagt?

Europese regels en het Haags Kinderbeschermingsverdrag bepalen dat het recht van toepassing is van het land waarin de kinderen hun gewone verblijfplaats hebben. Wanneer het ouderlijk gezag over de kinderen met betrekking tot de hoofdverblijfplaats, school en medische zaken uitsluitend door de vader wordt uitgeoefend, is Nederlands recht van toepassing.

Juridische situatie
Er kunnen tal van situaties zijn op basis waarvan de rechter het verzoek tot beëindiging van gezamenlijk gezag beoordeelt. Bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, werkloosheid, een ongestructureerd en instabiel leven, geen uitvoering geven het ouderlijk gezag door de ouder met het beperkte gezag, ontbreken van contact tussen ouders onderling, verzorging van de kinderen, enzovoort.
Voor de ouder met het volledige gezag zal het in dergelijke situatie van belang zijn om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Eenhoofdig gezag heeft dan praktische voordelen, zoals de aanvraag van reisdocumenten. De rechter kijkt of er een onaanvaardbaar risico is dat de kinderen klem of verloren zullen raken en of niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt.

Wilt u meer weten over gezamenlijk gezag of beëindiging daarvan? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden.

Bron: Opmaat Personen en Familierecht 21-02-2012 / Rechtbank Zutphen, 8 februari 2012, LJN BV6241