Beroep op vervalbeding in huwelijkse voorwaarden gehonoreerd

Printvriendelijke versie

In veel akten van huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd vervalbeding opgenomen. Maar weet u eigenlijk wel welke consequenties dat vervalbeding voor u kan hebben?

In huwelijkse voorwaarden worden vaak afspraken tussen echtgenoten gemaakt om jaarlijks onderling te verrekenen. Bijvoorbeeld als er inkomsten uit arbeid worden overgespaard. Meestal wordt hierbij bepaald dat het gaat om inkomsten uit arbeid die de echtgenoten niet aan de huishouding hebben besteed. In een vervalbeding in huwelijkse voorwaarden wordt dan vervolgens afgesproken dat echtgenoten een beperkte termijn – meestal een jaar – tot hun beschikking hebben om die verrekening daadwerkelijk bij de andere echtgenoot te claimen.

De Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, heeft in de jaren negentig een aantal uitspraken gedaan in rechtszaken over het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden. Daaruit is gebleken dat het opnemen van een vervalbeding in huwelijkse voorwaarden mogelijk is, maar dat een beroep op een vervalbeding in beginsel onaanvaardbaar is. Argument hiervoor was dat echtgenoten elkaar meestal niet aan het eind van het jaar met afrekeningen bestoken. De positie van de echtgenoot die een bedrag te vorderen had, zou verzwakt kunnen worden als hij of zij al na een jaar geen recht meer zou hebben op verrekening.

Sindsdien is jarenlang aangenomen dat op een vervalbeding in een akte van huwelijkse voorwaarden slechts in zeer bijzondere gevallen een beroep kan worden gedaan. In juli 2011 deed zich een geval voor waarin de rechtbank van Breda anders besloot.

De rechtbank vond het van belang dat de echtgenoten zich bij het maken van het echtscheidingsconvenant hadden laten bijstaan door een advocaat. Daarnaast had de vertrouwenspersoon van de vrouw het convenant nog beoordeeld. Desondanks kwam de vrouw pas na twee jaar en acht maanden met haar verzoek om te verrekenen met de man. De rechtbank vond dat een echtgenoot zich wél op het vervalbeding mocht beroepen.

Staat er in uw huwelijkse voorwaarden ook een vervalbeding en bent u benieuwd hoe de huidige regels uitwerken in uw specifieke geval? Belt u dan eens voor een afspraak. Wij nemen graag uw huwelijksvoorwaarden met u door. Wist u trouwens dat u verrekeningsafspraken ook jaarlijks kunt vastleggen!

Bron: ND 23-02-2012, Rechtbank Breda, 20 juli 2011, LJN BR 2529.