Oude of nieuwe legitieme portie in testament?

Printvriendelijke versie

Sinds er in 2003 in Nederland nieuwe wetgeving is gekomen op het gebied van erfrecht zijn veel mensen al naar de notaris geweest om hun testament te laten aanpassen. De rechtbank oordeelde onlangs over een geval waarin een oud testament uit 1995 moest worden uitgevoerd en waarbij nooit aanpassing aan nieuwe wetgeving had plaatsgevonden.

De moeder die haar testament in 1995 had gemaakt overleed tien jaar later. In haar testament heeft zij haar zoon X minder gegeven dan haar andere zoon Y. In het testament kende zij haar zoon X de zogenaamde legitieme portie toe. De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop het kind minimaal aanspraak kan maken. In 1995 was dat twee derde deel van het wettelijke erfdeel van een kind. Vanaf 2003 werd dat minder; toen is de legitieme portie namelijk vastgesteld op de helft van het wettelijk erfdeel.

Zoon X vond dat hij recht had op zijn legitieme portie volgens het oude recht, maar zijn broer Y vond dat X recht had op de legitieme portie volgens het nieuwe recht. Geen twee/derde dus, maar de helft van het wettelijk erfdeel van een kind! In het eerste geval kreeg X dus meer dan in het tweede geval en bleef er minder over voor Y. Dergelijke situaties zijn natuurlijk voedingsbodem voor problemen tussen kinderen. In dit geval gingen de broers zelfs naar de rechter!

De rechter gaf broer X gelijk omdat er een bepaling van overgangsrecht in de wet staat waaruit volgt dat in beginsel de terminologie van het oude recht bepalend is. Broer Y, die stelde dat moeder toch de bedoeling had gehad het erfdeel van X te minimaliseren en dat die bedoeling onder het nieuwe recht juist beter tot z’n recht kwam, kreeg ongelijk.

Als de moeder had geweten dat haar testament zoveel strijd tussen de kinderen zou opleveren had zij haar testament misschien wel aangepast aan de nieuwe wetgeving en haar bedoelingen duidelijk omschreven. Dat had haar zonen veel ellende en hoge kosten bespaard!

Wilt u weten of uw testament bepalingen bevat die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn? Bel eens voor een afspraak!

Bron: Notamail 2012/71, Rechtbank Amsterdam 22 februari 2012, LJN BV9571