Mag de samenwoonpartner in de woning blijven wonen?

Printvriendelijke versie

Heeft u een eigen woning en woont u samen? Heeft u er dan wel eens bij stil gestaan of uw partner in de woning mag blijven wonen na uw overlijden?

Een samenwoonpartner heeft volgens de wet geen recht op de erfenis. De partner mag dus niet automatisch in het huis blijven wonen: de erfenis is voor de erfgenamen. De partner heeft wel recht om ten hoogste zes maanden van het woonhuis en de inboedel gebruik te blijven maken. Wilt u uw samenwoonpartner langer dan zes maanden verzorgd achterlaten dan is een testament noodzakelijk.

In een testament kunt u uw partner tot erfgenaam benoemen, waardoor hij of zij eigenaar wordt van uw huis. U kunt ook denken aan een gebruiksrecht, bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik voor bepaalde tijd of levenslang.

Veel mensen vertrouwen op de goedheid van hun erfgenamen. Zij gaan er van uit dat de partner niet het huis uit gejaagd zal worden. Een mooi streven, maar de belastingdienst houdt daar in beginsel geen rekening mee.

Onlangs moesten de rechters van het Hof in Den Haag oordelen over de vraag hoeveel erfbelasting er betaald moest worden in de situatie waarin twee zonen de partner van hun vader tot haar overlijden in de woning lieten wonen. De vader had in dit geval niets geregeld in zijn testament. De zonen moeten aantonen dat er afspraken – in de vorm van een derdenbeding – waren gemaakt met de partner. Het Hof kon zich vinden in het standpunt van de zonen maar de Belastingdienst gaat – inmiddels bijna 9 jaar na het overlijden van vader – verder procederen.

Alle goede bedoelingen van de betrokkenen ten spijt had de vader beter een testament kunnen maken om zijn partner een woonrecht te geven.

Wilt u meer weten over een woonrecht voor partners en de fiscale consequenties? Wij lichten u graag uitgebreid voor!

Bron: FBN maart 2012, nr. 17