Geschillen voor de rechter, of de notaris als bemiddelaar?

Printvriendelijke versie

In de herfst en winter blijft de baanverlichting van tennisclubs vaak tot middernacht branden. Vooral in de bebouwde kom kan dit hinderlijk zijn voor omwonenden. Aan welke regels zijn tennisclubs en/of de gemeente gebonden op het gebied van baanverlichting? De voorzieningenrechter boog zich over deze zaak, maar had een gang naar de rechter ook kunnen worden voorkomen?

Onlangs heeft de Rechtbank Almelo zich uitgesproken over een door omwonenden van een tennisbaan aangespannen procedure tegen de tennisclub en de gemeente.
De rechter constateerde dat van hinder geen sprake kon zijn, aangezien de woningen rondom het tenniscomplex op ruim 100 meter afstand waren gelegen. Hoewel het licht door de bomen rondom het tennispark duidelijk zichtbaar was, was de intensiteit van het licht minder fel dan het licht van de openbare straatverlichting. De rechter wees de vordering van omwonenden daarom af.

Dat dit vonnis geen vrijbrief is voor de tennisvereniging en de gemeente, blijkt uit de overwegingen in het vonnis, waarbij de rechter – los van deze uitspraak – de tennisvereniging wees op de verplichting zich stipt te houden aan de tijden waarop de baanverlichting aan mag staan en de gemeente vorderde in te grijpen indien dit niet het geval blijkt te zijn. Ook zou de gemeente kunnen zorgen voor een extra groenstrook met bomen, zodat de intensiteit van het licht beduidend minder wordt.

Waar de een hinder ondervindt, heeft de ander hier totaal geen last van. Toch kan vaak in een gesprek met betrokkenen tot voor een ieder bevredigende oplossing worden gekomen, waardoor de (kostbare) weg naar de rechter kan worden bespaard.

Wilt u meer weten over conflictoplossingen? De notaris kan partijen als mediator bijstaan in dergelijke kwesties. Bel ons gerust, voorkomen is beter dan genezen.

Bron: LJN BU5729, 23 november 2011