Winst verlagen met niet betaalde beloning

Printvriendelijke versie

In kleine bedrijven is het niet ongebruikelijk dat de ondernemer een bedrag in mindering brengt op de winst uit de onderneming voor werkzaamheden die de echtgenoot heeft verricht. In de IB-aangifte van de echtgenoot komt hetzelfde bedrag terug als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Met alleen die handelingen is de belastinginspecteur niet overtuigd dat het bedrag van de winst had mogen worden afgetrokken.

Het gaat de inspecteur er om dat de ondernemer aannemelijk maakt dat de beloning ook daadwerkelijk is uitbetaald. De vraag is, of die handeling relevant is voor de aftrekbaarheid. Volgens de Hoge Raad is dat niet altijd het geval.
Uitgaven voor de werkzaamheden van de echtgenoot kunnen worden aangemerkt als zakelijke uitgaven. Als de niet-uitbetaalde beloning hoog genoeg is om tot aftrekbaarheid te leiden, en de partners in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dan is aftrekbaarheid volgens de Hoge Raad een feit. In dat geval maakt het niet uit dat de beloning niet is uitbetaald omdat er sprake is van een informele kapitaalstorting in de kostensfeer.

Samenwerking tussen echtgenoten is fiscaal op verschillende manieren mogelijk. Bijvoorbeeld in een vennootschap onder firma (vof) tussen echtgenoten, of samenwerking met gebruikmaking van de meewerkaftrek. Als er een beloning wordt toegekend, vervalt de meewerkaftrek. De beloning wordt dan aangemerkt als ondernemingskosten in aftrek op de winst en is belast bij de partner. Een beloning van minder dan € 5.000 is niet aftrekbaar van de winst, maar die beloning wordt vervolgens ook niet als loon belast.

Wilt u meer weten over de juridische aspecten van het meewerken van uw partner in uw onderneming? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden

Bron: Notariële Documentatie 29/3/2012