Periodiek verrekenen tussen echtgenoten

Printvriendelijke versie

Veel echtgenoten die huwelijkse voorwaarden maken nemen een zogenaamd periodiek verrekenbeding van jaarlijks overgespaarde inkomsten op. Het beding is ook wel bekend onder de naam: “Amsterdams verrekenbeding”.

In de praktijk zullen echtgenoten niet elk jaar op oudejaarsdag samen uitrekenen hoeveel zij van elkaar te vorderen hebben. Als het dan later tot een echtscheiding komt is die rekensom – met terugwerkende kracht en over vele jaren – vaak nog maar moeilijk te maken. Regelmatig vechten de echtgenoten met behulp van hun advocaten lang over de vaststelling van het te vergoeden bedrag. Het inschakelen van advocaten is vaak kostbaar, en de emoties kunnen hoog oplopen.

Nederlands hoogste rechtscollege heeft in ieder geval onlangs bepaald wanneer een dergelijk niet eerder afgerekend bedrag tussen echtgenoten kan worden opgeëist. Als er geen datum in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dan zal de echtgenoot die moet betalen eerst officieel ingebrekegesteld moeten worden. Maar eerlijk is eerlijk, zou u niet liever voorkomen dat er zoveel achterstallige en onduidelijke verrekeningen oplopen?

Wat veel mensen niet weten is dat u ook een zogenaamde ‘inhaalslag’ kunt maken. U stelt dan samen met uw echtgenoot de bedragen die over en weer verschuldigd zijn vast. Betalen van die bedragen hoeft nog niet direct. Dat kan later. Lijkt het u een lastige klus? Wij helpen u graag!

Maak eens een afspraak. Wij nemen graag de voordelen van alsnog afrekenen over reeds verstreken jaren met u door.

Bron: Notariële Documentatie 12 april 2012