Afkoop alimentatie door ex-echtgenote fiscaal aftrekbaar

Printvriendelijke versie

Het komt bij echtscheidingen voor dat partners in het echtscheidingsconvenant afspreken dat zij niet zullen bijdragen in de kosten van elkaars levensonderhoud en dat de partneralimentatie wordt afgekocht via een overbedeling van de afgekochte partij in de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Juridisch gezien wordt de partneralimentatie door de onderbedeelde partner afgekocht door afstand te doen van de vordering wegens onderbedeling. De vraag is of het voordeel dat hieruit in directe zin voortvloeit voor de afgekochte partner aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Voor de rechter is relevant of de onderbedeelde partij voldoende heeft bewezen dat de partneralimentatie is afgekocht door afstand te doen van de vordering wegens onderbedeling. Met andere woorden, of de onderbedeelde partij “zich een kapitaalsuitgave heeft getroost” om de wederhelft te bewegen van de aanspraak op een uitkering tot levensonderhoud af te zien. De rechter ziet hierin afkoop van alimentatie, gebaseerd op de wet en op de jurisprudentie.
Het echtscheidingsconvenant wordt vaak ook gemaakt onder de opschortende voorwaarden dat de echtscheiding tot stand komt en dat – indien van toepassing – de onderbedeelde partij wordt ontslagen uit diens verplichtingen tegenover de bank voor de hypothecaire lening op de echtelijke woning. Een dergelijke opschortende voorwaarde leidt er volgens de Rechtbank toe dat de alimentatieverplichting is afgekocht nadat de echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven. Op dat moment is er sprake van een “gewezen echtgenoot”.

Wilt u meer weten over de houdbaarheid van afkoop van alimentatie? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden

Bron: Notamail 2012/69