Weet u wat uw stiefkinderen te vorderen hebben?

Printvriendelijke versie

Bent u gehuwd met iemand die na een eerder huwelijk als weduwe of weduwnaar is overgebleven? Weet u hoeveel uw stiefkinderen kunnen opvorderen bij het overlijden van uw echtgenoot? Helaas is het antwoord op deze vragen voor veel mensen niet duidelijk.

Onlangs beoordeelde de rechtbank in Assen een dergelijk geval. Een man benoemde zijn nieuwe echtgenote tot erfgenaam en kwam enige tijd later te overlijden. De nieuwe echtgenote was in de veronderstelling dat zij het gehele bezit van haar man zou erven. Zij wist dat hij geen schulden had gemaakt tijdens zijn leven en tekende zonder te twijfelen de verklaring van aanvaarding van de nalatenschap die de notaris haar toezond.

Enige tijd later stonden de kinderen uit het eerste huwelijk van de man aan de deur. Zoals dat in veel gevallen gaat, hadden ook deze kinderen bij het overlijden van hun moeder hun erfdeel ‘bij vader gelaten’. Nu wilden zij hun erfdeel graag alsnog ontvangen, en wel met rente over alle verstreken jaren.

De schrik kwam pas echt toen bekend werd dat de vorderingen van de kinderen inclusief rente inmiddels zo hoog waren opgelopen dat de erfenis van de man niet groot genoeg was om de kinderen uit te betalen. Nu de nieuwe echtgenote de erfenis al zuiver had aanvaard was zij volgens de wet verplicht om zelfs uit haar eigen spaarrekening bij te betalen om de kinderen de erfenis van hun gestorven moeder te geven.

In dit geval gaf de rechter de nieuwe echtgenote nog een ontsnappingsmogelijkheid, maar volgens de wet kunnen de kinderen vasthouden aan hun rechten.

Veel echtparen in een tweede huwelijk hebben met deze situatie te maken. Zorg dat u in ieder geval weet hoe de rekensom in úw geval uitpakt! Wij reken het u graag voor. Daarnaast kijken we graag met u naar mogelijkheden om uw huwelijks voorwaarden of testamenten nu nog zodanig aan te passen dat er ook voor een tweede echtgenoot nog een deel van de erfenis overblijft. Bel eens voor een afspraak.

Bron: Notariële Documentatie 19-4-2012