Terugneemrecht uit faillissement bij meer dan 50% financiering

Printvriendelijke versie

Bent u met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen getrouwd en heeft u – als wederhelft – de gezamenlijke woning met meer dan 50% privémiddelen gefinancierd, dan heeft u in geval van faillissement van uw partner recht op terugneming uit de faillissementsboedel.

De wet kent aan de echtgenoot of geregistreerde partner van de gefailleerde het recht toe alle goederen die hem toebehoren en niet in de huwelijksgemeenschap respectievelijk de gemeenschap van het geregistreerd partnerschap vallen, terug te nemen. Maar het is niet altijd duidelijk of er sprake is van een goed dat buiten de gemeenschap valt.
Als u samen een woning heeft laten bouwen en de bouw van die woning deels gefinancierd is met bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van uw oude woning, dan wordt de vraag actueel of u zich op het door de wet toegekende terugneemrecht kunt beroepen. Uit de notariële akte zal meestal blijken dat u beiden een hoofdelijke hypothecaire geldlening bent aangegaan. De periodieke renteverplichtingen daarover worden in de meeste gevallen steeds voldaan van de en/of-rekening van partijen.

De curator zal vrijwel altijd proberen een verklaring voor recht te vorderen dat de woning deel uitmaakt van de boedel in het faillissement van uw partner en dat u het huis ontruimt en ter beschikking stelt aan de curator. De curator zal mogelijk ook proberen u nog een verplichting op te leggen om de hypothecaire schuld voor uw rekening te nemen en wegens overbedeling een bedrag aan de curator uit te keren.

Beroep op terugneemrecht
De wet bepaalt dat de echtgenoot van de gefailleerde goederen die buiten de gemeenschap aan de partner van de gefailleerde toebehoren, kan terugnemen als eigendom voldoende wordt bewezen.
Blijkt uit de notariële akte dat u eigenaar van de woning bent, dan kunt u niet volstaan met een beroep op de gemeenschapsuitsluiting in de huwelijkse voorwaarden, maar moet u ook bewijzen dat u de woning met privévermogen heeft gefinancierd. U hoeft echter niet te bewijzen dat de woning volledig door u met eigen middelen is gefinancierd.
Voor u geldt de 50%-regel, zodat u kunt volstaan met het bewijs dat de woning voor meer dan 50% met privémiddelen is gefinancierd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van terugneming ingeval van een faillissement? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden.

Bron: Rb Zwolle, 2 november 2011, LJN BV2324 (publicatie 8 maart 2012)