Vastgoedbeleggers opgelet!

Printvriendelijke versie

Bij de Tweede Kamer is recent een wetsvoorstel ingediend welke ingrijpende gevolgen heeft voor de vastgoedsector. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat de overdrachtsbelastingheffing bij de verkrijging van participaties in Nederlandse vastgoedfondsen drastisch verandert. De maatregelen zijn bedoeld om de (voor de schatkist nadelige) gevolgen van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2004 weg te nemen.

Als gevolg van deze uitspraak werd het mogelijk om participaties in bepaalde vastgoedfondsen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten (bijvoorbeeld maatschappen en commanditaire vennootschappen) zonder heffing van overdrachtsbelasting te laten plaatsvinden, zolang er maar niet meer dan een derde belang werd verkregen.

In het wetsvoorstel wordt dit ‘lek’ gedicht en is het in beginsel zo dat elke verkrijging in een vastgoedfonds zonder rechtspersoonlijkheid, hoe klein ook, leidt tot heffing van overdrachtsbelasting. Voor verkrijgingen in vastgoedfondsen met rechtspersoonlijkheid blijft de regeling bestaan dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een verkrijging van een derde belang of meer vereist is. Ook is een uitzonderingsregeling getroffen voor bepaalde vastgoedfondsen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, maar kunnen worden aangemerkt als zogenaamde ‘open beleggingsfondsen’. Kort gezegd zijn dit fondsen waarvan de participaties vrij verhandelbaar zijn. Ook bij dergelijke fondsen is alleen overdrachtsbelasting verschuldigd bij een verkrijging van een derde belang of meer.

De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 in werking treedt. Er is in het wetsvoorstel geen overgangsregeling getroffen! Het is daarom belangrijk u tijdig te laten adviseren over de mogelijkheden die er (nu nog) zijn om in vastgoed te beleggen via bijvoorbeeld een CV-structuur (commanditaire vennootschap). Wellicht kunt u nu nog profiteren van de huidige wetgeving! Belegt u al in een dergelijk fonds en wilt u weten wat voor u de gevolgen zijn van de nieuwe regeling, neem dan contact op met ons. U kunt te allen tijde geheel vrijblijvend een afspraak maken!

Bron: Fiscale verzamelwet 2012