Ouderdomsclausule in koopakte; koper heeft desondanks onderzoeksplicht

Printvriendelijke versie

Het is gebruikelijk dat bij verkoop van oudere woningen een ouderdomsclausule in de koopakte en de leveringsakte wordt opgenomen. Daarmee wil de verkoper de koper waarschuwen dat hij niet kan en mag verwachten dat de woning voldoet aan de kwaliteitseisen die voor nieuwe woningen kunnen worden gesteld.

In een zaak voor de Rechtbank Amsterdam vordert de koper veroordeling van de verkoper tot betaling van schadevergoeding als gevolg van het feit dat op de vliering van de woning qua aard en omvang een aanzienlijke hoeveelheid asbest is aangetroffen. De koper is van oordeel dat dit een ernstig gebrek is dat normaal gebruik van de woning (wonen) in de weg staat. De koper is voorts van mening, dat hoewel hij wist dat het een oud huis was, hij niet bedacht hoefde te zijn op een dergelijk ernstig gebrek.

De Rechtbank was het met koper eens dat de woning niet geschikt was voor normaal gebruik. Dit is echter voor de koper geen reden om schadevergoeding te vorderen. Koper had het pand drie maal samen met een makelaar bezichtigd, maar had verzuimd een kijkje te nemen op de vliering. De verkoper gebruikte het pand als een beleggingsobject en was nimmer op onderzoek uit geweest.
Volgens de Rechtbank had de koper – mede gelet op het opnemen van een ouderdomsclausule in de koopakte – moeten begrijpen, dat de kans op asbest aanwezig was. Het ware beter geweest als de koper, in de wetenschap dat het een oude woning is, ook de vliering aan een inspectie had onderworpen. Aangezien de koper dit heeft nagelaten komt het risico geheel voor zijn rekening.

Deze zaak geeft nog eens duidelijk aan dat koop van een oude woning risico’s met zich meebrengt en het van essentieel belang is dat een koper op de hoogte is van de zaken die in zijn risicosfeer liggen.

Wilt u hierover meer weten? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Amsterdam, LJN BV7498