Echtgenote geen recht op pensioenverevening

Printvriendelijke versie

Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten het altijd eens worden over de wijze waarop hun opgebouwde pensioenen worden verdeeld. Als er geen afwijkende regelingen zijn opgenomen in huwelijkse voorwaarden, geldt in Nederland de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Volgens deze wet moeten echtgenoten bij scheiding hun pensioen delen. Dus als één echtgenoot, nog steeds meestal de man, tijdens het huwelijk meer pensioen heeft opgebouwd, moet hij daar een deel van afstaan aan zijn vrouw.

Omdat pensioenen pas uitgekeerd worden op de pensioengerechtigde leeftijd, rond het vijf en zestigste jaar, wordt er bij echtscheiding meestal niet direct afgerekend. Op dat moment wordt, meestal in een convenant, vastgelegd dat de echtgenoot met het minste pensioen een deel van het pensioen van de ander krijgt op het moment dat de pensioeninstantie gaat uitkeren.
Ex-echtgenoten weten niet altijd dat ze bij de pensioeninstantie al kunnen vastleggen dat deze het pensioen opgesplitst in twee delen uitkeert aan de ex-echtgenoten. Dit voorkomt dat de vrouw elke maand moet afwachten of haar ex-man een deel van zijn pensioen aan haar zal uitkeren of niet.
Een belangrijke misvatting bij ex-echtgenoten is vaak dat zij verwachten dat álle pensioenen gedeeld moeten worden. Dit is niet altijd het geval. De Wvps bepaalt namelijk dat tijdelijke pensioenen, die alleen een uitkering geven aansluitend aan het dienstverband, niet onder de regeling vallen. Om die reden wordt aangenomen dat VUT-uitkeringen niet in aanmerking komen om tussen ex-echtgenoten verdeeld te worden bij echtscheiding. Zo bepaalde de rechtbank in Den Haag onlangs in een procedure ook dat de FPU- uitkering, die is opgesteld ter vervanging van de VUT, een tijdelijk pensioenrecht is dat buiten de Wvps valt en dus niet tussen ex-echtgenoten gedeeld hoeft te worden.
Overigens kan het zo zijn dat onderdelen van de FPU-uitkering zoals het opbouwdeel en de individueel bij te verzekeren aanspraken, wel onder de Wvps vallen.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bel gerust eens voor een afspraak, wij adviseren u graag.

Bron: Notamail 18 mei 2012, rechtbank Den Haag, 28 maart 2012, LJN BW 0688