Sloop en verbouwing wordt niet gezien als nieuw vervaardigd onroerend goed. Geen btw verschuldigd.

Printvriendelijke versie

Als door werkzaamheden aan een onroerende zaak in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden, is de hoofdregel dat bij verkoop en levering van deze onroerende zaak btw is verschuldigd. Maar waar ligt in deze gevallen de grens. Bij welke (ver)bouw is sprake van een nieuw vervaardigde onroerende zaak en is er dus btw verschuldigd bij overdracht van deze nieuw vervaardigde zaak?

Voor het Hof Amsterdam diende onlangs een zaak, waarbij een winkel werd overgedragen, die voordien als supermarkt werd gebruikt. Voor de overdracht van de winkel (als onderdeel van een bouw met op de eerste verdieping 2 woningen) heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, welke in hoofdzaak bestond uit de aanpassing van de uitbouw en de gevel.
Volgens het hof moet voor de vraag of een onroerende zaak voor de btw is vervaardigd, het gebouw in zijn geheel in aanmerking worden genomen. Deze verbouwing was volgens het hof niet van zodanige ingrijpende aard, dat daardoor een gebouw ontstond, dat tevoren niet bestond.

Met deze uitspraak is duidelijk geworden, dat een verbouwing van een (commercieel) vastgoed voortaan minder snel zal leiden tot een nieuwe onroerende zaak en bij overdracht van een dergelijke zaak tot het verschuldigd zijn van btw. Daarvoor is meer nodig, namelijk een duidelijke functiewijziging van het pand.

Wilt u meer weten over het wel of niet verschuldigd zijn van btw? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: NFTR 2012/1154 Hof Amsterdam 15 maart 2012