Bij ontbrekende stukken bepaalt rechter onderhoudsbijdrage na echtscheiding

Printvriendelijke versie

Ook al hebt u als echtgenoten samen een bedrijf (in de rechtsvorm vennootschap onder firma) en voert u daarin onafhankelijk van elkaar bedrijfsactiviteiten uit, dat betekent bij echtscheiding nog niet dat er geen onderhoudsbijdrage van de ene aan de andere partner verschuldigd is. En als er geen (goede) documentatie aanwezig is, zal de rechter de onderhoudsbijdrage vaststellen.

Als voorbeeld een echtpaar waarvan de ondernemende echtgenoten een kledingwinkel vanuit huis exploiteren. Het voordeel van een onderneming in de vorm van een vof tussen echtgenoten is dat zij beiden een aangifte Inkomstenbelasting indienen met ieder de helft van de inkomsten, en daarmee in totaal minder inkomstenbelasting kwijt zijn.
Nu het huwelijk strandt en de echtgenote in een andere plaats gaat wonen, kan de echtgenote niet langer de kledingwinkel in de echtelijke woning voeren. De vraag is of zij nu recht heeft op een onderhoudsbijdrage. De rechtbank gaat een oordeel vellen op basis van onderzoek naar de draagkracht en de behoefte.
Ook al is de keuze van de vrouw om naar een andere plaats te verhuizen een begrijpelijke keuze, dat zij daardoor de winkel niet meer kan voortzetten, moet niet voor rekening van de man komen. De rechtbank zal daarom de verdiencapaciteit van de vrouw op de opbrengst van de winkel vaststellen. Daarnaast zal de rechter beoordelen of de vrouw in staat is snel zelf met inkomsten uit arbeid hogere inkomsten te verwerven. Zij zal wel moeten worden geprikkeld om snel een baan te vinden waarmee zij zo zoveel mogelijk in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Ook de verdiencapaciteit van de man wordt door de rechtbank berekend. Op de totale winst van de vof brengt de rechtbank de verdiencapaciteit van de vrouw in mindering. En als verdere stukken ontbreken, wordt aldus de verdiencapaciteit van de man vastgesteld.
Vervolgens zal de rechtbank de draagkracht van de man berekenen en welk deel daarvan beschikbaar is voor een onderhoudsbijdrage voor de vrouw. De rechtbank zal daarbij rekening houden met het fiscale voordeel wegens alimentatiebetaling. Dat voordeel wordt aan de vrouw toegekend. Veelal zal de rechter vervolgens een voorlopige onderhoudsbijdrage vaststellen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van echtscheiding als u een onderneming voert? Bel ons! Wij helpen u bij het beoordelen van de mogelijkheden.

Bron: OpMaat Personen- en Familierecht 8 mei 2012 / 268