Huis overdragen aan kind en ouders blijven wonen

Printvriendelijke versie

In het verleden hebben veel ouders hun huis alvast overgedragen aan de kinderen om het betalen van erfbelasting bij overlijden te voorkomen. Onlangs sprak de Rechtbank zich uit over een dergelijk geval.

Moeder en zoon hebben in 2002 afgesproken dat de woning van moeder aan de zoon wordt overgedragen. Moeder bedingt voor zichzelf een zakelijk huurrecht, zodat zij in de woning kan blijven wonen. Moeder scheldt de zoon al direct bij de aankoop een deel van de koopsom kwijt en blijft daarna ieder jaar een bedrag kwijtschelden aan de zoon. Moeder en zoon vergeten dat moeder huur aan de zoon moet betalen.

Als moeder in 2010 komt te overlijden stelt de Belastingdienst dat moeder, doordat zij geen huur heeft betaald, het genot heeft gehouden van de aan haar zoon overgedragen woning, waardoor de zoon toch erfbelasting moet betalen over de woning.

De zoon mag als aftrekpost opvoeren wat reëel is bedongen door moeder als tegenprestatie. De Rechtbank vindt dat moeder al bij de overdracht de intentie had om de gehele koopsom kwijt te schelden en stelt vast dat dit op het moment van overlijden ook daadwerkelijk is gebeurd. Van een reëel bedongen koopprijs die de zoon mag aftrekken van de waarde van de woning is dan ook geen sprake volgens de Rechtbank. De zoon moet in beginsel over de gehele waarde van de woning erfbelasting betalen.

Overigens is door de belastingdienst wel goedgekeurd dat voor situaties die vóór 2010 zijn ontstaan de waardestijging van het huis vanaf het tijdstip dat ouders en kinderen de transactie aangingen tot 1 januari 2010 niet wordt belast.

Heeft u vragen over een dergelijke constructie, bel ons dan eens voor een afspraak. Wij bekijken graag samen met u welke regeling voor u van toepassing is.

Bron: Notamail 14 juni 2012