Extra verhoogde vrijstelling voor kinderen aangepast!

Printvriendelijke versie

Ouders mogen hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar meer schenken dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. De schenking mag eenmalig worden verhoogd naar € 24.144 en zelfs naar € 50.300 bij aankoop van een eigen woning door het kind.

Nu is inmiddels in de praktijk gebleken dat sommige ouders geen bedrag willen schenken, maar bijvoorbeeld een huis of appartement dat voor het kind de eigen woning zal gaan vormen. Volgens de wet gold de vrijstelling niet voor deze gevallen, omdat het moest gaan om een bedrag in geld. De Staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd de wet te zullen aanpassen, zodat kinderen die een huis van hun ouders geschonken krijgen zich ook op de vrijstelling kunnen beroepen.

In verband met de grote behoefte aan hulp van ouders bij het financieren van de aankoop van een eigen woning, heeft de staatssecretaris toegezegd te zullen onderzoeken of de leeftijdsgrens voor de kinderen verhoogd kan worden. Ook ouders van kinderen ouder dan 35 jaar kunnen hun kinderen dan behulpzaam zijn bij de aankoop van een eigen huis!

Bron: Notamail, 13 juni 2012, Kamerstukken II 33245, nrs. 7 en 8.