Geen afspraken over de erfenis!

Printvriendelijke versie

Iedereen weet dat het belangrijk is om tijdig na te denken over alle zaken die geregeld moeten worden na overlijden. Gelukkig laten veel mensen het niet alleen bij nadenken maar leggen zij hun wensen ook vaak vast in een testament of codicil.

Wat veel mensen niet weten is dat het niet is toegestaan om al tijdens leven afspraken met elkaar te maken over een erfenis als de persoon in kwestie nog leeft. Ook het maken van afspraken over de wijze waarop iemand een testament moet maken is ongeoorloofd. Onlangs oordeelde de Rechtbank over een dergelijk geval: een ouderpaar maakt met de zoon afspraken over de voortzetting van hun bedrijf. Zij stellen met hun accountant een overeenkomst op waarin zij de afspraken vastleggen en afspreken dat de ouders hun testament zullen aanpassen om die afspraken na overlijden uit te kunnen voeren.

De zoon vindt later dat de ouders de afspraken niet nakomen, onder andere omdat zij de afspraken niet in hun testament hebben vastgelegd en stapt naar de rechter. De rechter oordeelt dat de ouders en de zoon een nietige afspraak hebben gemaakt. In de Nederlandse wet staat namelijk dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden waardoor iemand wordt belemmerd om naar eigen inzicht een testament te maken.

Heeft u een belangrijke afspraak over een situatie na overlijden vastgelegd in een overeenkomst? Wij bekijken graag samen met u of de afspraak stand kan houden. Bel gerust eens voor een afspraak.

Bron: Notamail 21 juni 2012/144