Bezorgde executeur

Printvriendelijke versie

Veel executeurs zijn opgeschrikt door berichten in de media over nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2012 ter bestrijding van de zogenaamde ‘Edelweissroute’.

Een geval waarin een ‘Edelweissroute’ aan de orde kon zijn was bijvoorbeeld: als iemand verzwegen buitenlands vermogen bezat, bijvoorbeeld in Zwitserland en hij vertelde dit aan zijn executeur, maar niet aan zijn erfgenamen. Bij overlijden vermeldde de executeur niets over het Zwitsers bezit in de aangifte erfbelasting. Pas na verstrijken van de (inmiddels sinds 1 januari 2012 vervallen) verjaringstermijn van 12 jaar, vertelde de executeur de erfgenamen over het Zwitsers bezit. De erfgenamen konden dit bezit vervolgens opnemen zonder nog een aanslag van de belastingdienst te ontvangen.

Inmiddels is gebleken dat gevallen zoals in het voorbeeld genoemd, net zo weinig voorkwamen als de beroemde edelweissbloem in het echt te vinden is op de Zwitserse alpenweide. Toch is de wet, ter voorkoming van belastingontduiking, aangepast. Wat houdt die nieuwe wetgeving in?

Executeurs zijn sinds 1 januari 2012 verplicht om aangifte voor erfbelasting te doen. Daarnaast kan de belastingdienst onbeperkt navorderen als er sprake is van ‘Edelweissvermogen’. De executeur is zelf aansprakelijk als later blijkt dat er door de fiscus wordt nagevorderd. Veel mensen die als executeur optreden bij de afwikkeling van nalatenschappen of al hadden toegezegd dat in de toekomst te zullen doen waren bezorgd. Hun goede bedoelingen zouden kunnen ontaarden in het levenslang risico op aansprakelijkheidstelling! Er is echter een wijziging in de wet doorgevoerd die een disculpatiemogelijkheid voor de executeur inhoudt. De executeur is niet aansprakelijk als hij aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat er te weinig erfbelasting is geheven.

Wanneer kan een executeur dan wel aansprakelijk gehouden worden?
- nadat gebleken is dat de belastingschuldige erfgenaam zelf in gebreke is, én
- er geen sprake is van de mogelijkheid om de andere erfgenamen aansprakelijk te stellen én
- de executeur afwist van het niet aangegeven buitenlandse vermogen of
- behoorde te weten van dat buitenlandse vermogen.

De conclusie lijkt dat slechts de executeur die wetenschap heeft van het verzwegen buitenlandse vermogen of daarvan verwijtbaar niets wist, het risico loopt aansprakelijk te worden gesteld en gehouden.

Bent u executeur of heeft u toegezegd die taak op u te nemen of heeft u een executeur benoemd in uw testament en wilt u advies over de wijze waarop u of uw executeur het minste risico loopt? Maak dan eens een afspraak op ons kantoor. Wij adviseren u graag.

Bron: Notariële Documentatie 2012.25.3001, 21 juni 2012