Minder gezinnen met gehuwde ouders

Printvriendelijke versie

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen. Het aantal ouders dat niet getrouwd is neemt de laatste tien jaar sterk toe, op dit moment zijn dat 2,3 miljoen gezinnen. Dit komt vooral voor bij jonge gezinnen, 25% van de jonge ouders zijn niet getrouwd.

Een andere stijgende trend is waargenomen bij eenoudergezinnen. In tien jaar tijd steeg hun aantal met meer dan 30% naar 417.000. Het gaat dan vooral om gezinnen met tieners en meerderjarige kinderen. Zo is het aantal eenoudergezinnen met uitsluitend meerderjarige thuiswonende kinderen in tijd jaar tijd gestegen van 20 naar 25%.
Ook het gemiddelde aantal kinderen per gezin loopt terug. Er zijn nu ongeveer 418.000 gezinnen met drie of meer thuiswonende kinderen, 30.000 minder dan tien jaar geleden. Het aantal gezinnen met één of twee kinderen is in het afgelopen decennium toegenomen.

Gezag en voogdij
Na echtscheiding behouden beide ouders gezamenlijk gezag. U blijft beiden belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor uw kinderen. Eén ouder kan in principe geen beslissingen nemen zonder medeweten of akkoord van de andere ouder. De ouder waarbij het kind woont, heeft de meeste verantwoordelijkheid. Belangrijke beslissingen over het kind moeten beide ouders samen nemen.

Wilt u meer weten over gezag en voogdij? Wij kunnen u inzicht bieden en u adviseren over hoe hiermee in juridische zin om te gaan.

Bron: CBS/Opmaat personen- en familierecht 2012/288, 15 mei 2012