Lijfrentepolissen bij echtscheiding onder finaal verrekenbeding

Printvriendelijke versie

In de meeste huwelijkse voorwaarden wordt bepaald dat premies van levensverzekeringen geheel ten laste komen van de echtgenoot voor wie de verzekering is gesloten. Daarnaast wordt vaak de bepaling opgenomen dat bij echtscheiding wordt afgerekend alsof partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Bij echtscheiding is dan wel in geding of de lijfrentepolissen onder het finaal verrekenbeding vallen.

Het gaat bij dergelijke bedingen om de vraag hoe de huwelijkse voorwaarden moeten worden uitgelegd. Omdat huwelijkse voorwaarden bij notariƫle akte tot stand komen, is bij uiteindelijke toepassing van de voorwaarden ook van belang wat de notaris aan partijen heeft medegedeeld over de inhoud, de betekenis en de strekking van de bepalingen in de huwelijkse voorwaarden
De huwelijkse voorwaarden bepalen dat er verrekening zal plaatsvinden alsof partijen in gemeenschap van goederen waren getrouwd en dat die gemeenschap alle goederen en schulden van beide partners bevat, behalve goederen en schulden die daarvan in de huwelijkse voorwaarden expliciet zijn uitgesloten. In de wet wordt op dat punt niet bepaald dat de rechten die voortvloeien uit levensverzekeringen niet in de fictieve gemeenschap vallen.

Zoals gesteld, dergelijke bepalingen komen veel voor in huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding. Met deze bepalingen wordt beoogd te vermijden dat er niet zou moeten worden verrekend als het huwelijk wordt ontbonden door overlijden. Bij echtscheiding is die bepaling niet van toepassing, dan is een regeling ter vermijding van erfbelasting niet nodig. In dat geval behoren de rechten die uit de levensverzekering voortvloeien tot de fictieve gemeenschap van goederen. Tegen die achtergrond moet een verrekening van de polissen plaatsvinden.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden in het algemeen en verrekenbedingen in het bijzonder? Maak gerust een afspraak voor een persoonlijk juridisch advies.

Bron: Notamail 2012/129