Nieuw besluit over samenloopregeling btw en overdrachtsbelasting / termijnverlenging

Printvriendelijke versie

In de praktijk komt het regelmatig voor dat eerst de economische eigendom van een onroerende zaak wordt geleverd, gevolgd door de juridische levering op een later tijdstip. We nemen het volgende voorbeeld. Ondernemer A verkoopt de economische eigendom van een nieuw pand aan B. De btw die hierover verschuldigd is kan B niet in aftrek brengen.

Voor de overdrachtsbelasting kan in beginsel een beroep worden gedaan op de zogenoemde samenloopvrijstelling. Een jaar later draagt A de juridische eigendom over aan B. Strikt genomen is er ter zake van deze latere juridische levering van het pand aan dezelfde verkrijger geen btw verschuldigd. Er is dan dus ook geen samenloop van overdrachtsbelasting met btw, waardoor ook geen beroep kan worden gedaan op de samenloopregeling. In de praktijk werd door de Belastingdienst toch toepassing van de samenloopregeling goedgekeurd, op grond van de zogenoemde ‘hardheidsclausule’.

De regering heeft enige tijd geleden aangekondigd een einde te willen maken aan dit goedkeurende beleid. Aanvankelijk werd hierbij als datum genoemd 1 juli 2011. Inmiddels is duidelijk geworden dat de praktijk zich onvoldoende heeft voorbereid op de intrekking van het goedkeurende beleid en daarom heeft de Staatssecretaris van Financiën op 17 januari jl. besloten om het bestaande beleid (toepassing van de hardheidsclausule) met onbepaalde tijd te verlengen.

Dit is goed nieuws voor de vastgoedpraktijk. Het beleid is ook van toepassing op in de praktijk veel voorkomende A-B-C leveringen, waarbij A de economische eigendom overdraagt aan B en B vervolgens de economische eigendom overdraagt aan C, waarna A de juridische eigendom overdraagt aan C.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met dé specialist op dit terrein: de notaris.

Bron: Besluit Staatssecretaris van Financiën 17 januari 2012, nr. BLKB/2011/1338M