Wanneer handelt een executeur zorgvuldig?

Printvriendelijke versie

Regelmatig vragen mensen aan hun familieleden, vrienden of bekenden om executeur te worden. De executeur wikkelt dan na overlijden de nalatenschap af. Maar is de executeur afkomstig uit de familie- of vriendenkring wel goed genoeg op de hoogte? Weet hij wel aan welke regels hij zich dient te houden tijdens het verrichten van zijn taak?

Onlangs moest de Rechtbank in Haarlem zich uitspreken over een geval waarin de erfgenamen de executeur aansprakelijk stelden omdat hij de woning voor een te lage koopprijs zou hebben verkocht. De executeur was geconfronteerd met de zelfmoord van een vriend die een brief met uitgebreide en expliciete instructies had achtergelaten voor de executeur. Aan de hand van deze instructies was de executeur voortvarend aan het werk gegaan. Hij heeft zich hierbij laten adviseren door zijn mede-executeur, tevens accountant en een juridisch geschoolde makelaar.

De rechtbank geeft aan dat alle omstandigheden van het geval bepalen of een executeur onzorgvuldig heeft gehandeld. In deze situatie komt de rechter tot de conclusie dat de executeur niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Als redenen geeft de rechtbank, onder andere, aan dat de executeur heeft gehandeld volgens instructies van de overledene. Deze instructies zijn weliswaar niet vastgelegd in een testament, en dus juridisch niet bindend, maar de rechtbank vindt het begrijpelijk dat de executeur zijn best heeft gedaan de laatste wensen van de overledene te respecteren. Daarnaast heeft de executeur gehandeld op basis van het advies van door hem ingeschakelde deskundigen.

In dit geval heeft de executeur – gezien de omstandigheden – geen probleem, maar zou het niet beter zijn om de executeur en de erfgenamen een gang naar de rechter te besparen door beter voorbereid te werk te gaan?

Heeft u een executeur benoemd in uw testament? Wist u dat het heel goed is om vooraf uw instructies voor de executeur op te nemen in uw testament? Dat voor komt onenigheid tussen de executeur en uw erfgenamen.

Bent u zelf executeur voor iemand anders? Wist u dat het heel zinvol kan zijn om bij aanvang van uw taak een adviesgesprek met de notaris te voeren? Wij kunnen u wijzen op de wettelijke regelingen waar u rekening mee moet houden, maar ook praktische tips geven. Daarnaast kunnen we samen een stappenplan opstellen dat voor uw specifieke geval van toepassing is. Tot slot kunt u met ons afspreken dat wij bepaalde onderdelen van uw executeurstaak, zoals de verkoop van een woning of de aangifte voor de erfbelasting samen met u doen of van u overnemen. Echt deskundige bijstand, een hele geruststelling!

Bron: Notamail 2012/142