Registratie afwijkingen ouderlijk gezag in Centraal Gezagsregister

Printvriendelijke versie

Zoals het er nu naar uitziet worden uiterlijk 1 september alle rechtbanken aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. Daarin worden alle afwijkingen van het gebruikelijke ouderlijk gezag geregistreerd. Bijvoorbeeld of nog maar één ouder het gezag heeft, of twee niet-gehuwde ouders samen het gezag uitoefenen en of het kind onder toezicht is gesteld. Die informatie is nu nog versnipperd toegankelijk via de afzonderlijke arrondissementsrechtbanken.

Met het Centraal Gezagsregister is de informatie sneller en eenvoudiger op te vragen. Na de rechtbanken krijgen ook andere partijen toegang, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en het Openbaar Ministerie. Daarna krijgen ook advocaten en gemeenten (ambtenaren van de burgerlijke stand) toegang. Voor burgers is de informatie via een advocaat opvraagbaar.
De informatie uit het register is vooral belangrijk als iemand advies geeft of beslissingen neemt over de toekomst van een minderjarige. Niet alleen officiële instanties zijn gebaat bij informatie uit het register, ook particulieren kunnen informatie over het gezag nodig hebben. Dat geldt bijvoorbeeld als u iemand aansprakelijk wilt stellen voor schade die een minderjarige heeft veroorzaakt.

Het opvragen van informatie uit het register bij een arrondissementsrechtbank is omslachtig. De informatie is openbaar, maar de procedure kan alleen schriftelijk gevoerd worden en is tijdrovend. Een wetswijziging maakt het nu mogelijk om de gegevens centraal bij te houden. Nu kan een digitaal register worden opgezet, waarin alle rechtbanken hun gegevens bijhouden.

Maak gerust een afspraak als u meer wilt weten over gezag over minderjarige kinderen. Wij adviseren u hier graag over.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuwsbericht 2012/323