Op vakantie, voogdij voor minderjarige kinderen geregeld?

Printvriendelijke versie

Bij veel ouders van jonge kinderen zit het wel ergens in het achterhoofd: we moeten nog eens vastleggen wie er voor de kinderen zorgt als ons iets overkomt! Zeker met de vakantie voor de deur leeft die gedachte nog wel eens op.

De meeste ouders hebben wel iemand in hun familie- of vriendenkring op het oog. Soms zijn daar zelfs al gesprekken mee gevoerd of afspraken mee gemaakt. Maar wist u dat deze onderlinge afspraken niet geldig zijn? Voogdij over kinderen moet in een notariële akte vastgelegd worden.

Als jonge ouders beiden komen te overlijden en minderjarige kinderen worden wees, zal in beginsel door de kinderrechter en Bureau Jeugdzorg geregeld worden waar een kind wordt geplaatst. Ouders kunnen dat voorkomen door vast te leggen wie de voogd van hun kind moet worden.

Nu is het vaak niet eenvoudig om iemand de vraag te stellen of hij of zij de zorg voor één of meer minderjarige kinderen op zich wil nemen! Als u niet zo snel zou weten wie u zou willen vragen, kunt u ook iemand tot voogd benoemen die niet zelf daadwerkelijk de dagelijkse zorg op zich hoeft te nemen maar wel de zeggenschap heeft over een kind en zorgt dat het op een goede plek terecht komt. Een grootouder die zelf te oud is om jonge kinderen te verzorgen zou op deze manier toch een belangrijke rol kunnen spelen! Veel mensen vinden dit toch een beter oplossing dan dat vreemden zich over hun kind ontfermen.

Wilt u meer weten over alle mogelijkheden van voogdijregelingen, bel ons eens voor een gesprek,