Ex-partner en ouderlijk vruchtgenot in testament

Printvriendelijke versie

Ouderlijk vruchtgenot betekent dat de ouders de opbrengsten krijgen van het vermogen van hun minderjarige kinderen. In de meeste gevallen zullen ouders samen het ouderlijk vruchtgenot hebben van het vermogen van hun kinderen. Ook voor gescheiden ouders die beiden het ouderlijk gezag hebben geldt, dat zij allebei het ouderlijk vruchtgenot hebben.

Stel dat een gescheiden ouder een bedrag in geld nalaat aan het kind, dan heeft de ex-partner in beginsel recht op de rente die vrijkomt van dat bedrag. Veel gescheiden ouders stellen het niet op prijs dat de ex-partner nog vruchten plukt van hun vermogen en sluiten dan ook het ouderlijk vruchtgenot van de ex-partner uit in hun testament.

Onlangs moest de rechter zich uitspreken over een zaak waarin een alleenstaande moeder na overlijden haar vermogen naliet aan haar minderjarig kind. De opa van het kind was tot bewindvoerder benoemd om het vermogen te beheren tot het kind tweeëntwintig jaar zou zijn. De moeder had het ouderlijk vruchtgenot in haar testament niet uitgesloten. De ex-partner van de moeder, tevens vader van het kind beriep zich toen op zijn ouderlijk vruchtgenot en eiste de rente van de banktegoeden op. De rechter oordeelde – in dit specifieke geval – dat de vader geen recht op ouderlijk vruchtgenot had omdat de opa als bewindvoerder had bepaald dat het kind de rente pas bij meerderjarigheid zou krijgen. Maar als de moeder haar ex-partner had uitgesloten van een recht op ouderlijk vruchtgenot in het testament dan was de hele rechtzaak niet nodig geweest.

Wilt u meer weten over ouderlijk vruchtgenot of over een goed testament voor een gescheiden ouder, maak dan eens een afspraak. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door.

Bron: Notamail 2012/157