Echtgenoot blijft aansprakelijk voor het krediet

Printvriendelijke versie

Ondanks het feit dat tussen echtgenoten die gaan scheiden in het echtscheidingsconvenant een regeling is getroffen voor de betaling van rente en aflossing van het door hen samen in het verleden aangegane krediet, kan de bank toch het krediet opeisen van beide ex-echtelieden.

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld: De bank verstrekt een krediet aan een echtpaar, dat voor de terugbetaling hoofdelijk aansprakelijk is. Dan gaan de echtelieden scheiden, terwijl zij met betaling van een of meer aflossingstermijnen in gebreke zijn gebleven. Zij komen in een echtscheidingsconvenant overeen, dat de schuld wegens het door de bank verleende krediet aan de vrouw wordt toebedeeld en dat ook zij de aflossing in termijnen voortzet. Omdat de vrouw de aflossing van dit krediet niet conform de afgesproken termijnen nakomt, wordt namens de bank een incassobureau ingeschakeld, die met de vrouw een afbetalingsregeling overeenkomt. Daarnaast spreekt de bank de man aan om de gehele schuld wegens verleend krediet af te lossen.
De man verdedigt zich door te wijzen op het echtscheidingsconvenant en de betalingsregeling die het incassobureau met de vrouw is overeengekomen. Bovendien wordt door de vrouw de betalingsregeling correct nagekomen. Uiteindelijk moet de rechter hierover oordelen. De Rechtbank merkt in deze op, dat ondanks het feit dat de man en de vrouw in het convenant zijn overeengekomen dat de vrouw de schuld aan de bank voor haar rekening neemt, de bank hier aan niet is gebonden zolang de bank hiermee niet heeft ingestemd.

Regelingen betreffende het dragen van schulden in het kader van een echtscheiding worden dikwijls getroffen. Het is daarom niet alleen van belang de schuldeiser hiervan op de hoogte te stellen, maar deze dient hiermee ook akkoord te gaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel ons gerust of maak een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Haarlem, 21 september 2011, LJN BV0698.