Ingrijpende maatregelen vastgoedbeleggingen (voorlopig?) van de baan

Printvriendelijke versie

Enkele weken geleden hebben we u geïnformeerd over het feit dat er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel was ingediend waarin een aantal fiscale maatregelen werd aangekondigd die ingrijpend zouden zijn voor de vastgoedsector. Op grond van dit wetsvoorstel zou de overdrachtsbelastingheffing bij de verkrijging van participaties in Nederlandse vastgoedfondsen drastisch veranderen. In beginsel zou elke verkrijging in een vastgoedfonds zonder rechtspersoonlijkheid, hoe klein ook, leiden tot heffing van overdrachtsbelasting.

De maatregelen waren bedoeld om de (voor de schatkist nadelige) gevolgen van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2004 weg te nemen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe regelgeving op 1 januari 2013 in werking zou treden, waarbij bovendien niet werd voorzien in een overgangsregeling.

Op 7 juni jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat hij de eerder bekend gemaakte wetswijzigingen in de overdrachtsbelasting teneinde het ‘lek’ te dichten, niet zal invoeren. Dit betekent dat er geen expliciet wettelijk onderscheid zal worden gemaakt tussen directe en indirecte verkrijgingen van onroerende zaken. Alles blijft dus bij het oude.
Door de Tweede Kamer zijn er sinds de bekendmaking van het wetsvoorstel veel kritische vragen gesteld en is er een stevige lobby gevoerd door de vastgoedsector. Hierbij wordt natuurlijk ook gewezen op de moeilijke situatie die thans bestaat in de vastgoedmarkt. Dit alles heeft de staatssecretaris doen besluiten het wetsvoorstel in te trekken. Daarbij merkt hij wel op dat hij ‘op een nader moment’ op de zaak terugkomt.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Fiscale verzamelwet 2012

Nb: Bij een indirecte verkrijging wordt een aandelenbelang verkregen in een vastgoedmaatschappij met rechtspersoonlijkheid. Overdrachtsbelasting wordt in principe pas geheven als het verkregen belang 1/3 of meer is.
Van een directe verkrijging is sprake als een belang wordt verkregen bij vastgoed, bijvoorbeeld via een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Dit leidt altijd tot heffing van overdrachtsbelasting, ongeacht de omvang van het belang.