Wettelijke verdeling of Tweetrapstestament?

Printvriendelijke versie

Sinds 1 januari 2003 is er een ‘automatische’ langstlevendenregeling in de wet opgenomen, de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze regeling geldt als iemand geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot en kinderen achterlaat. De langstlevende krijgt dan het hele bezit en de kinderen moeten wachten op hun erfdeel. Wat veel mensen echter niet weten is dat de kinderen al wel erfbelasting moeten betalen. Omdat zij hun erfenis nog niet in handen krijgen, kunnen zij dit niet en – zo staat in de wet – moet de langstlevende ouder dit voorschieten.

Voorschieten kan zeer nadelig uitpakken! Veel langstlevenden zien hierdoor een zuurverdiende spaarpot, bedoeld voor de oude dag, naar de belastingdienst verdwijnen. Als de langstlevende vervolgens het eigen vermogen moeten ‘opeten’ doordat zij bijvoorbeeld het pensioen moet aanvullen of zelf zorg moeten inkopen, is er bij het overlijden van de langstlevende weinig meer over van de erfdelen van de kinderen, terwijl er al wel erfbelasting is betaald!

Er is een mogelijkheid om het anders te regelen. De langstlevende mag namelijk ruim € 600.000 (minimaal € 155.000 na pensioen imputatie) erven zonder erfbelasting te betalen. Als de omvang van de nalatenschap van de echtgenoot die het eerst overlijdt hier onder blijft en de langstlevende in een testament tot enig erfgenaam (de eerste trap) wordt benoemd kan het betalen van erfbelasting bij het eerste overlijden vermeden worden! De kinderen worden in het testament tot verwachters benoemd (de tweede trap). Zij krijgen hun erfdelen bij het overlijden van de laatste ouder.

Wilt u elkaar goed verzorgd achterlaten, niet onnodig erfbelasting betalen en ook uw kinderen niet tekort doen? Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor, wij rekenen u graag voor hoe een tweetrapstestament in uw geval uitpakt.