Nieuw Europees erfrecht van toepassing op uw testament?

Printvriendelijke versie

Vanaf 17 augustus 2015 wordt uw erfrechtelijke situatie mede beïnvloed door Europese regels! Dan wordt namelijk de Europese erfrechtverordening van kracht.

In de Europese verordening worden diverse zaken geregeld, onder andere welk erfrecht van toepassing is als iemand komt te overlijden. Nu kan het nog zo zijn dat er onduidelijkheid optreedt als een Nederlander ten tijde van zijn overlijden in het buitenland woont of vermogen in diverse landen heeft. De vraag is dan vaak welk recht bepaalt wie erfgenaam is en voor welk deel? Is dat het recht van iemands laatste woonplaats, zijn nationaliteit of het recht van het land waar het huis is gelegen?

Tot op heden had elk land eigen regels om antwoord te geven op die vragen en kwamen die verschillende stelsels nog wel eens met elkaar in conflict, zodat de vererving van een huis jarenlang bleef slepen. In de nieuwe Europese erfrechtverordening geldt als hoofdregel dat het recht van het land waar iemand zijn laatste ‘gewone verblijfplaats’ had, bepalend is. Echter wat een gewone verblijfplaats is, wordt door diverse begrippen ingevuld en kan dus nog steeds tot discussie aanleiding geven.

Het blijft ook onder de nieuwe Europese regelgeving mogelijk om zelf een keuze te maken voor het toepasselijk recht. Dit kunt u doen in een testament. De nieuwe verordening beperkt het uitbrengen van een rechtskeuze tot het recht van het land waarvan iemand de nationaliteit heeft. Als iemand al een rechtskeuze in zijn testament heeft gemaakt vóór 17 augustus 2015, dan blijft deze rechtskeuze geldig. De rechtskeuze moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe regeling. Als dat niet zo is, maar de rechtskeuze was wel geldig op het moment dat iemand de keuze maakte, dan kan een ‘oude’ rechtskeuze haar werking behouden. Deze wordt dan beoordeeld naar de regels van het internationaal privaatrecht van het land van iemands gewone verblijfplaats of waarvan hij de nationaliteit bezat.

Ook al geeft de nieuwe regeling op sommige punten duidelijkheid, als u in het buitenland woont of vermogen heeft in het buitenland dan kan het geen kwaad om aandacht te besteden aan een rechtskeuze in uw testament. Niet alleen als u die rechtskeuze nog niet heeft, maar ook als u die rechtskeuze al wel heeft maar in de toekomst niet met veranderende regelgeving te maken wilt krijgen.

Wilt u hierover advies? Wij nemen graag de tijd om uw situatie met u door te nemen.

Bron: Notamail 2012/191