Opzegging bedrijfshuur aan regels gebonden

Printvriendelijke versie

Huurders van bedrijfsruimten hebben een wettelijke termijnbescherming, dat wil zeggen dat een huurder de bedrijfsruimte huurt voor een eerste termijn van minimaal 5 jaren, die na afloop van die termijn wordt verlengd met nog eens 5 jaren, dus tot een looptijd van 10 jaar. Wordt de huurovereenkomst niet voor het einde van de tweede termijn van 5 jaren opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.

De huurder van een bedrijfsruimte heeft hierdoor altijd de zekerheid dat hij 5 jaren en misschien wel 10 jaren het pand ter beschikking heeft.

Mocht de verhuurder/eigenaar echter besluiten het pand – in verhuurde staat – te verkopen aan een derde, dan dient deze derde de lopende huurovereenkomst te respecteren (‘koop breekt geen huur’). Maar voor de koper kan de reden voor aankoop van een verhuurd pand zijn dat hij het dringend nodig heeft voor eigen gebruik. In dat geval zal de nieuwe eigenaar zo spoedig mogelijk de bestaande huurovereenkomst willen beëindigen.
Echter als de nieuwe eigenaar het verhuurde pand zelf wil gaan gebruiken, kan hij de huurovereenkomst pas tegen het einde van de lopende termijn opzeggen. Het opzeggen van de huurovereenkomst voor eigen gebruik is volgens de wet wel een geldige reden, maar dat wil nog niet zeggen dat de nieuwe eigenaar op korte termijn over het pand kan beschikken.

Als de opzegging plaatsvindt door de nieuwe eigenaar tegen het einde van de eerste huurtermijn, zal hij een wachttijd van drie jaren in acht moeten nemen voordat hij over het pand kan beschikken. Vindt de opzegging plaats tegen het einde van de verlengde termijn, dus tegen het einde van het 10e jaar, dan geldt geen wachttijd, maar is de nieuwe eigenaar afhankelijk van de belangenafweging door de rechter. Weegt het belang van de nieuwe eigenaar zwaarder dan dat van de huurder?

Bij het verwerven van een verhuurd bedrijfspand dient men de gevolgen daarvan goed te kunnen overzien. Met welk doel wordt dit pand verworven en wat zijn dan de consequenties van een dergelijke aankoop?
De notaris kan u hier in adviseren, zodat u niet voor ongewenste verrassingen wordt geplaatst.
Overweegt u een dergelijke transactie te sluiten, maak dan vooraf een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: De Hoge Raad (24 september 2010, NJ 2010, 649)