Vakantiedagen wel of geen deel van de erfenis

Printvriendelijke versie

Als iemand ten tijde van zijn overlijden nog een baan heeft, kan het zijn dat er nog niet-opgenomen vakantiedagen overblijven. Deze dagen worden heel vaak vergeten bij het afwikkelen van de nalatenschap. Maar de vraag is of erfgenamen wel recht hebben op de niet-genoten verlofuren.

Onlangs hebben erfgenamen de zaak aan de rechtbank in Assen voorgelegd. De werkgever wilde de vakantiedagen niet uitbetalen en vond dat het een persoonlijk recht was dat alleen door de werknemer zelf kan worden opgeÃĢist en niet overdraagbaar is of inwisselbaar is voor geld.

De rechtbank besliste dat de toelichting in de wet zodanig is, dat het recht op vakantiedagen niet wordt aangetast door overlijden. De erfgenamen mogen de uitbetaling van de vakantiedagen dus opvorderen bij de werkgever.

Het is dus van belang om bij de afwikkeling van nalatenschappen zorgvuldig na te gaan of er nog meer is dan op het eerste gezicht lijkt! Maak voor of tijdens het afwikkelen van een nalatenschap gerust eens een afspraak op ons kantoor. We kunnen samen met u inventariseren welke obstakels of bijzonderheden u bij de afwikkeling kunt tegenkomen, en helpen we u desgewenst verder.

Bron: Notamail 8 augustus 2012