Erkenning van en gezag over kind voor biologische vader niet altijd eenvoudig

Printvriendelijke versie

Geschillen tussen de moeder van een kind en de biologische vader over erkenning van het kind en de uitoefening van gezag over het kind worden nogal eens voor de rechter uitgevochten. Wie heeft nu welke rechten?

Als een biologische vader ‘family life’ met een kind heeft, dan heeft hij in principe recht op bescherming daarvan. Als de moeder niet instemt met de aangevraagde erkenning door de vader, kan de vader in die situatie aanspraak maken op vervangende toestemming door de rechter.
Het gaat er niet om of de moeder geen enkel te respecteren belang heeft bij haar weigering om de vader het kind te laten erkennen of dat die weigering alleen bedoeld is om de vader te schaden.
De rechter zoekt feiten en antwoorden op vragen als: zijn partijen getrouwd geweest; hebben zij samengewoond; hebben zij samen gekozen om het kind te krijgen; is er na de geboorte nog een vorm van gezinsverband geweest?
Emotionele bezwaren tegen erkenning van de moeder omdat zij niets meer met de vader te maken wil hebben, zijn niet per se reden om vervangende toestemming tot erkenning te weigeren. En ook zal moeten worden aangetoond of het kind als gevolg van de erkenning zal worden belemmerd in zijn of haar psychische ontwikkeling.

Als het contact tussen moeder en vader na erkenning zoveel stress en spanning gaat opleveren dat het kind daaronder te lijden zal hebben, dan kan dat in eerste instantie gevolgen hebben voor de zorg- en omgangsregeling. In die omstandigheid zal de moeder volgens een rechterlijke uitspraak hierover professionele hulp moeten zoeken om dat op te lossen en intussen het kind moeten blijven informeren over de vader.

Wilt u meer weten over erkenning en gezag? Bel ons! Wij geven u inzicht en helpen u daarvoor een juridisch acceptabele oplossing te vinden.

Bron: Opmaat personen- en familierecht 14-06-2012