Opbrengsten verhuur woonhuizen kan tot verschil in heffing inkomstenbelasting leiden

Printvriendelijke versie

Particulieren die een tweede woning verhuren aan derden, hoeven de huuropbrengst niet als inkomsten aan te geven voor de Inkomstenbelasting. De waarde van de woning verminderd met de eventueel daarop rustende hypothecaire geldlening, valt echter wel in box 3 van de Inkomstenbelasting. De belastingdruk, de zogenaamde rendementsheffing, bedraagt in dit geval 1,2% over het saldo.

In de praktijk doen zich steeds vaker situaties voor, waarbij een particulier een aantal vervallen of slecht onderhouden woningen opkoopt, deze met geleend geld opknapt en vervolgens verhuurd aan particulieren. Worden deze situaties voor de Inkomstenbelasting nog steeds gezien als gewoon vermogensbeheer en dus belast met een rendementsheffing van 1,2%?
De meningen hierover zijn verdeeld. De Rechtbank ’s-Gravenhage oordeelde onlangs dat in dergelijke gevallen er sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid en dus een onderneming gedreven wordt die beoogd winst te behalen. De winst uit die onderneming valt gewoon in box 1 van de Inkomstenbelasting.

Verschillende criteria kunnen een rol spelen bij het bepalen van de fiscale behandeling van het exploiteren van onroerende zaken. Indien de aankoop en de renovatie van de woningen volledig met vreemd vermogen is gefinancierd, kan dit duiden op het behalen van een meer dan normaal rendement op het vermogen, dat voor de Inkomstenbelasting in box 3 valt. Van het drijven van een onderneming kan dan niet worden gesproken.

Anderzijds kan ook worden geconcludeerd, dat de eigenaar de in slechte staat verkerende panden juist heeft opgekocht met de bedoeling deze te renoveren en op deze wijze een meerwaarde te creëren. In dat geval is er in feite sprake van een onderneming, waarvan de winst uit onderneming valt in box 1 van de Inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en de belastingtechnische consequenties daarvan? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij kunnen u een deskundig advies verstrekken.

Bron: Notariële Documentatie, 21/06/2012